Drenering kjeller og krypkjeller

Unngå vann- og fuktproblemer i kjelleren og i krypkjelleren

Mange boliger har krypkjellere med etasjeskille i treverk. Dessverre fører dette ofte til problemer med fukt.

Uten skikkelig drenering kan vann trenge inn i krypkjelleren og skape fuktproblemer. Når muren settes direkte på fjellet uten drenering, siver vann inn under muren, noe som gir ideelle forhold for mikroorganismer som sopp. Sopp og andre mikroorganismer er helseskadelige.

Det er viktig å fjerne vann i kjeller og krypkjeller for å beskytte hjemmet og helsen din

Vi tilbyr profesjonell fjerning av vann i kjellere og krypkjellere, og hjelper deg med å forebygge fremtidige fuktproblemer.

Vann er livsnødvendig for alle organismer og uten vann gror ingenting…

En god løsning på drenering for hus og hage:

Grunnteknikk Miljø har montert et resirkuleringssanlegg for drensvann i et hus utenfor Oslo. Drensvannet blir pumpet ut i hagen der massene tidligere var tette leiremasser. Resirkuleringsanlegget tilfører det uønskede vannet til plantene i hagen.

 

1. Før oppstart av dreneringsjobben.

2. Området der vannet trenger inn.

3. Fjellet presses ut mellom såle og Leca-mur.

4. Utpressing av fjell med full kontroll.

5. Isolert pumpekum montert.

6. Drensledning mot kum, pumpeledning fra kum.

7. Drensvannet pumpes ut i hagen som trengte mer vann. 

8. Gjennvinningsanlegg for vann, en bærekraftig varig løsning.

9. Tilbakeføring hage.

10. Fordelingskum og ny jord i hagen.

Flere prosjekter på drenering og vann som ledes fra hus

Vannet inn under huset måtte nødstoppes

Vann inn under huset på Nesodden måtte nødstoppes. 

Vannet er styrt unna huset.

Har du et prosjekt med fjell som skal fjernes, trygt og forsiktig?

 • Vann i krypkjeller
 • Drenering
 • Plass til garasje
 • Parkeringsplass
 • Nybygg
 • Hageanlegg
 • Svømmebasseng
 • Fjell inntil verneverdig bygg
 • Utvide kjeller
 • Fjell i kabelgrøfter
 • Senking av vannledninger
 • Fjell inntil hus

 

Ta kontakt på e-post: post@grmi.no.