Våre prosjekter

Se noen av våre prosjekter på hydraulisk fjellsplitting. Med hydraulisk splitting kommer vi inntil bygninger og annen infrastruktur som kabler, trafo og vannledninger. 

Fjerning av fjell, fjellsplitting

Før: Fjell inntil terasse og betongtrapp.

Etter: Fjellet forsiktig fjernet, klar for garasje.

Før: Kunden ønsker et basseng inntil borret avløp i fjell.

Etter: Avløp er uskadet, og bassenget er montert.

EL-grøft helt inntil et hus i Oslo

EL-grøft: Ny grøft i fjell etablert helt inntil nybygg tilbygg i Oslo.

EL-grøft helt inntil et hus i Oslo

EL-grøft: Kabelrør montert på godkjent dybde inntil tilbygget i Oslo.

2 meter under under sålen, Lamberseter i Oslo

Stort drensmagasin skal etableres helt inntil nybygd flermannsbolig i Oslo. 

2 meter under under sålen, Lamberseter i Oslo

Magasinrommet splittet ut helt inntill bygget og 2 meter under såle, uten skade på mur eller bolig.

Før: Kunden ønsker en fin uteplass med terrasse.

Etter: Stein og fjell fjernet, hagen er planert og terassen er ferdig.

Aktivt vann og avløp, Follo

I Follo skal vann og avløp hvilende på fjell senkes 2 meter uten deaktivering.

Fjellet fjernet uten deaktivering av vannet, ingen skade.

Før: Trang passasje.

Etter: Passasje åpnet, ingen skade.

Kjeller, før fjerning av fjell.

Kjeller, etter fjerning av fjell.

Har du et prosjekt med fjell som skal fjernes, trygt og forsiktig?

 • Vann i krypkjeller
 • Drenering
 • Plass til garasje
 • Parkeringsplass
 • Nybygg
 • Hageanlegg
 • Svømmebasseng
 • Fjell inntil verneverdig bygg
 • Utvide kjeller
 • Fjell i kabelgrøfter
 • Senking av vannledninger
 • Fjell inntil hus

Ta kontakt, helt uforpliktende på e-post: post@grmi.no.