Hva gjør vi?

Miljøvennlig fjerning av fjell

Tradisjonell sprenging av fjell

Ved tradisjonell sprenging monteres rystelsesmålere, og murer blir dokumentert til høye kostnader.
Sprenges det nærmere enn 5 meter fra hus kreves egen forsikring. Utføres dette inne i hus er det ingen som forsikrer sprenging.

Fjellsplitting knekker fjellet og reduserer risiko og kostnader

Skaderisikoen er eliminert med hydraulisk fjellsplitting, som kan stanses om risiko oppstår.
Med fjellsplitting kommer man inntil sensitiv infrastruktur. Fjellet presses ut. Denne nye teknikken er sikrere og raskere, og passer der fjell ønskes fjernet inntil infrastruktur.

Eksempler på dette kan være:

  • Verneverdige bygninger
  • Vannledninger og kabler

Hydraulisk bergsplitting er billigere og tryggere enn konvensjonell sprenging

Du slipper fordyrende forsikringer og dokumentering av nærliggende hus.

Med hydraulisk splitting kommer man inntil aktiv infrastruktur som:

  • Trafo
  • Høyspentledninger
  • Datakabler
  • Vannledninger

Disse behøver dermed ikke stenges ned før splitting.

Kontrollert, støvfri og rystelsesfri bergsplitting

Hydraulisk bergsplitting kan man gjøre utvendig og innvendig der fjell ønskes fjernet uten risiko for skade. Fjellet presses ut.

Våre tjenester:

Grunnteknikk Miljø utfører grunnarbeid for nybygg og drenering.

I tillegg foretar vi oppgradering av uteområder for større trivsel.

Se gjerne eksempler fra tidligere prosjekter 

Å lede vann vekk fra krypkjeller, bolig eller hytte, les mer om drenering

Verneverdige bygg

Verneverdige festninger, museer, middelaldermurer, kirker og vernede hus fra historiske tider har murer som ikke bør utsettes for rystelser. Grunnteknikk Miljø har erfaring med å komme nær slike murer uten skade.

Se eksempler på fjerning av fjell, trygt og forsiktig i antikvariske bygg 

Har du et prosjekt du vurderer hjelp til? Ta kontakt på e-post: post@grmi.no.