Verneverdige bygg og historiske byggverk

 

Å fjerne fjell og sten nær verneverdige bygg

Mange antikvariske bygg har historiske murer der det er risikosport å bruke sprengmedium i nærheten.

Verneverdige festninger, museer, middelaldermurer, kirker og vernede hus fra historiske tider har murer som ikke bør utsettes for rystelser.

 

Grunnteknikk Miljø har erfaring med å komme nær slike murer uten skade.

Fjell blokkerer vann 1, verneverdig bygg
Vannet fikk ikke passere grunnet fjell helt inntill muren på det verneverdige bygget: Fjellet måtte bort og senkes skånsomt uten den minste skade.
Fjell senket, verneverdig bygg

Fjellet er borte og senket helt skadefritt ved det verneverdige bygget.

Vannstopper, verneverdig bygg

Vannet rant på det skrå fjellet inn i det vernverdige bygget. Løsningen ble å lage en vannrenne i fjellet som ledet det ut.

Vannleder, verneverdig bygg

En vannrenne måtte tas ut i fjellet for å styre vannet unna det verneverdig bygget.

Vannstyring, verneverdig bygg

Vannet måtte stoppes fra å renne inn i bygget der vannet tidligere fulgte fjellet inn i den verneverdige bygningen.

Vannstyring 2, verneverdig bygg

Denne unike teknikken tar unna fjellet uten sprengmedium, helt kontrollerbart. Vannet er nå hindret fra å renne inn i det verdifulle verneverdige bygget.

Har du et prosjekt med fjell og stein som skal fjernes, trygt og forsiktig?

  • Verneverdig bygg
  • Historiske byggverk
  • Festning
  • Museum
  • Vernede steinbruer
  • Vernede steinmurer.
  • Middelalderkirker

Ta kontakt på e-post: post@grmi.no.